Viestintä

Viestinnän tarkoitus ja tavoitteet
Seura luo avoimuutta ja näkyvyyttä tarkoituksenmukaisella, laajalla ja hyvin suunnatulla viestinnällä. Seura viestittää monipuolisesti toiminnastaan ja saavuttaa laajan kuulijakunnan. Tämä tavoite saavutetaan toteuttamalla viestintäsuunnitelmaa.

Viestintäkanavat
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Seura käyttää monipuolisesti eri viestintäkanavia. Viestinnän ”kivijalkana” toimivat kotisivut, joita päivitetään aktiivisesti. Kotisivuilta löytyvät seuran perustiedot yhteystietoineen, kalenteri seuran toiminnasta, ilmoittautumislinkki sekä muu tärkeä informaatio. Tämän lisäksi käytössä on Facebook, Instagram ja YouTube. Hallituksella ja valmentajilla on käytössään sähköpostiosoitteet. Hallitus ja valmennus käyttää omassa viestinnässään WhatsApp-sovelluksen ryhmiä.
Etenkin tapahtumien osalta pyritään saamaan näkyvyyttä paikallislehtien, radion ja TV:n kautta.

Kriisiviestintä
Seuralla on selkeä kriisiviestinnän suunnitelma.
BraVon kriisiviestinnästä vastaa puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa.  Kriisitilanteessa seuran virallisen tiedon antaa puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Muilla toimijoilla ei ole oikeutta antaa kriisitilanteessa kommentteja ulospäin. Mikäli kriisitilanne vaatii, puheenjohtaja kutsuu hallituksen ja päävalmentajan yhdessä selvittämään kriisiä ja tekemään toimintasuunnitelman kriisin viestimisestä.