BraVon vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma:
1. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan, urheiluun ja seuratoimintaan 

- Jokainen seuran toimintaan osallistuva saa tasavertaisen mahdollisuuden osallistua toimintaan oman motivaation ja tarpeiden mukaan.

2. Vastuu kasvatuksesta 

- BraVon seurayhteisö on sitoutunut vastuulliseen kasvatustyöhön. Asia on kirjattu ryhmien vuosisuunnitelmiin.

3. Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 

- BraVon toiminta tähtää aina turvallisuuteen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Huolehdimme, että toimintaympäristömme on aina turvallinen ja harjoittelu on suunnitelmallisesti hyvinvointiin tähtäävää. Tässä tukena Olympia komitean ja UKK -instituutin nettisivustot: kasvaurheijaksi ja terveurheilija   

- Bravolla on käytössä ohjaajan opas, jossa huomioitu turvallisuuteen liittyviä asioita harjoitusten aikana

- Bravon järjestämiin kilpailuihin on tehty oma turvallisuussuunnitelma

4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus

- kasvatustyö - rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden korostaminen, tasa-arvoinen kohtelu kaikille, kunnioita kavereita - valmentajia - tuomareita, kilpailijoita ja seuroja. Kaikilla mahdollisuus suorittaa tasomerkkejä ja edetä kilpa- tai harrastuspolulla oman motivaation mukaan

5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

- Harjoitus-, leiri- ja kilpailumatkat tehdään kimppakyydeillä, voimisteluasuja kierrätetään sekä ympäristö kasvatustyötä esim. roskat roskiin. Teemme osuutemme ilmastonmuutoksen hillinnässä.


Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke, jonka päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalisen häirinnän ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa. Autamme epäasiallisen käytöksen, häirinnän, väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi joutunutta ja hänen läheisiään.

Palveluun pääset klikkaamalla alla olevaa "Et ole yksin" -logoa!

Epäasialliseen käytökseen puuttumisen malli

Bravolla on epäasialliseen käytökseen puuttumisen malli, jonka yhteyshenkilönä on päävalmentaja Saila Parviainen. Malli on nähtävillä myös seuran kotisivuilla ja sieltä löytyy myös Sailan yhteystiedot. 

Epäasialliseen käytökseen puuttumisen toimintamalli BraVossa:

1.Valituksen vastaanottaja kuuntelee yhteydenottajaa kiireettömästi ja ottaa hänen ilmaisemansa huolen vakavasti. 

2. Kuuntelija kirjaa asian ylös tai vastaavasti pyytää asianomaiselta valituksen kirjallisena. 

3. Yhteydenotossa kerrotaan, miten asiaa viedään eteenpäin ja koska siitä ollaan yhteydessä seuraavan kerran. 

4. Seurassa päätetään, kuka jatkaa tapauksen käsittelyä. Seurassa on jo etukäteen nimetty henkilöt, jotka käsittelevät valitukset ensisijaisesti päävalmentaja, sekä hallituksen nimeämä henkilö.

5. Tapaus arvioidaan yhdessä asiaankuuluvien tahojen kanssa: Voiko seura selvittää tapauksen itse vai onko tarve tehdä rikos- tai lastensuojeluilmoitus? 

6. Epäasiallisen käytöksen jatkuminen tulee estää välittömästi. 

7. Asiasta kuullaan kaikkia asianomaisia ja mikäli tapaukseen liittyy alaikäisiä, tulee huoltajilta pyytää lupa kuulemiseen ja tarvittaessa kuulla myös huoltajia. Huoltajia tulee aina informoida jälkikäteen, mistä on puhuttu ja millaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty. 

8. Ensisijaisesti pyritään ratkaisemaan asia sovittelemalla asianomaisten kesken, mutta mikäli se ei riittävää tai mahdollista, tulee tehdä päätös jatkotoimenpiteistä. Ratkaisussa otetaan huomioon työlainsäädännön toimenpiteet, kurinpidolliset säännöt sekä seuran ja liiton säännöt. Tapauksen ollessa häirintään tai väkivaltaan liittyvää, tulee siitä informoida seuran johtokuntaa. 

9. Esimerkkejä seurauksista ovat esimerkiksi huomautus, varoitus, työsuhteen purku, luottamustehtävästä erottaminen, rikosoikeudellinen seuraamus, toimitsija/ kilpailukielto tai jäsenyydestä erottaminen. 

10. Käsittelystä tehdään kirjallinen yhteenveto ja päätetään, missä sitä säilytetään sekä informoidaan asiaankuuluvia henkilöitä. Tapauksen osalta suunnitellaan jatkoseuranta, jolla varmistetaan, että epäasiallinen käytös ei toistu.

MIELI ry

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Puolustamme kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen.

Mieli ry tarjoaa monipuolisesti nettikursseja ohjaajille, urheilijoille ja vanhemmille, kannattaa tutustua!

Klikkaamalla logoa pääset yhdistyksen sivuille!