Seuratoimijat

MUKAAN TOIMINTAAN!
Seuralla on toiminnassaan tarjolla useita tehtäviä. Näihin tehtäviin haetaan henkilöitä
ihmisten omien intressien kautta. Seuralla on vahva tahtotila osallistaa ihmisiä mukaan.

Valmennustoimintaan voi hakea mukaan seuran kotisivuilla olevan palautelomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä päävalmentajaan, joka vastaa valmennuksen kokonaisuudesta. Myös temppukoulujen apuohjaajana toimiminen on hyvä väylä aloittaa valmennustoiminta. Ohjaajan koulutuspolku alkaa osallistumalla aktiivisesti seuran ohjaajatiimin toimintaan sekä Suomen Voimisteluliiton tarjoamiin koulutuksiin jumppakouluohjaajasta alkaen aina ammattivalmentajaksi.

Vastuuvalmentajan, valmentajan ja apuvalmentajan tehtävät on avattu seuran kotisivuilla. Seura kouluttaa lisää uusia valmentajia vuosittain. Valmennustuntien määrä on sovittavissa jokaiselle henkilökohtaisesti sopivaksi.

Päävalmentaja
Seuralla on päävalmentaja.
Tehtävät:
– Seuran valmennuksen linjaus
– Esittää hallitukselle vastuuvalmentajat ryhmille
– Valmentajien / ohjaajien esimies
– Harjoitusvuorojen jako
– Kilpailukalenterin suunnittelu
– Leiri- ja koulutuskalenterin suunnittelu
– Valmentajien / ohjaajien koulutuksen suunnittelu, seuran sisäisten koulutusten toteutus

Valmentaja / ohjaaja
Seura nimeää jokaiselle ryhmällä vastuuvalmentajan / -ohjaajan päävalmentajan esityksen mukaisesti. Nimetty valmentaja on vastuussa ryhmän toiminnasta koko kauden ajan.

Valmentajan / ohjaajan tehtäviä ovat:
– Osallistuu seuran sisäiseen koulutukseen
– Ryhmän kokonaistoiminnan johtamisen toteuttaminen seuran linjausten mukaisesti.
– Vastuuvalmentaja laatii ryhmälle toiminnan säännöt yhdessä voimistelijoiden kanssa.
– Vanhempainkokouksien järjestäminen vähintään kerran toimintakaudessa.
– Valmennustoiminnan suunnittelu ja käytännön toteuttaminen seuran asettamien linjausten ja ohjeistusten mukaan.
– Kausisuunnitelman laadinta yhteistyössä päävalmentajan kanssa.
– Harjoitusten kirjallinen suunnittelu ja dokumentointi.
– Voimistelijan henkilökohtaisen kehittymisen seuranta ja palaute.
– Toiminnan urheilullisuus, kasvatuksellisuus, tasapuolisuus ja turvallisuus huomioiden niin, että voimistelijat ovat keskiössä.
– Urheilijavalinnat seuran lajiryhmiin yhdessä päävalmentajan kanssa seuran asettamien linjausten ja ohjeistuksen mukaan.
Valmentaja tekee kirjallisen valmentajasopimuksen seuran päävalmentajan kanssa. Seura maksaa valmentajien palkkiot kehityskeskustelujen mukaisesti.

NuVo – toiminta Bravossa
Uudet seuratoimijat ovat tervetulleita mukaan ohjaajiksi, tuomareiksi, vastuuvapaaehtoisiksi, seurajohdon jäseniksi.
Nuori Voimistelija (NuVo)
toiminta antaa mielekästä ja opettavaista toimintaa seuratyön kautta
nuori saa merkinnän esimerkiksi ansioluetteloon
tai meriitin työnhakuun
nuori saa äänen ja ideat kuuluviin
yhdessä tekeminen muiden nuorten kanssa, yhteisellä asialla

Toimintaohje:

Seura perustaa Nuvo-tiimin, joka koostuu 13-20-vuotiaista nuorista (suositus)
Nuvo-tiimi voi koostua seuran nuorista harrastajista, ohjaajista,
apuohjaajista tai seuran ulkopuolisista nuorista, jotka ovat kiinnostuneita
järjestötoiminnasta
Nuvo-tiimille valitaan leader (tai leaderpari) nuorten joukosta, joka vastaa
tiimin toiminnasta
Seurajohdosta valitaan vastuuhenkilö eli Nuvo-tutor, joka auttaa Nuvo-
tiimiä sen toiminnassa ja vastaa myös muuten nuorten toiminnasta
seurassa

Tehtävät:
• Leader osallistuu hallitusnoviisina (nuorten asioiden asiantuntijana ilman äänioikeutta) seuran hallituksen tai johtokunnan kokouksiin ja suunnittelupäiviin
• Nuvo-tiimi tarjoaa apuja sekä uusia ideoita seuralle
• Seura päättää nuorten toiveita kuunnellen Nuvo-tiimin vastuualueista
• Nuvo-tiimi on apuna seuran nykyisissä tehtävissä ja tämän lisäksi kehittää
seuran toimintaan nuorten näkökulmasta

BraVon NuVo-toiminnasta vastaa päävalmentaja
saila.parviainen@brahenvoimistelijat.fi

Suomen voimisteluliiton NuVo-toiminnasta vastaa Sini Mattila
sini.mattila@voimistelu.fi

Joukkueenjohtaja
Seuran järjestämille kisa-, leiri- ja koulutusmatkoille valitaan joukkueenjohtaja, joka toimii
matkanjohtajana. Valinta tehdään heti kisa-, leiri- tai koulutusmatkapäätöksen yhteydessä. Seura maksaa joukkueenjohtajalle matkasta aiheutuneet matka-, majoitus- ja ruokailukulut.
Joukkueenjohtajan tehtävät ovat:
– Järjestää matkojen kuljetukset, ateriat, välipalat ja mahdolliset majoitukset yhteistyössä valmentajien kanssa.
– Vastaa tiedottamisesta niin, että voimistelijat ja vanhemmat saavat kaikki tarvitsemansa tiedotteet ajoissa.
– Tarkastaa, että voimistelijoiden ja toimihenkilöiden lisenssit on voimassa.
– Toimii matkanjohtajana
– Kurinpitovelvollisuus yhdessä valmentajan kanssa.

Tapahtuma johtaja
Jokaiseen seuran järjestämään tapahtumaan valitaan tapahtumajohtaja. Tapahtumajohtaja on tapahtuman vastuuhenkilö, joka toteuttaa tapahtuman ”työryhmän” kanssa. Tapahtumajohtajalla käytössä ”tapahtumakäsikirja”

Talkoolaiset
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Tapahtumajohtaja kutsuu tapahtumiin (kilpailut, leirit, matkat) talkoolaisia erilaisiin tehtäviin tarpeen mukaan.