Seuran talous

TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI

Seuran hallitus valmistelee toimintasuunnitelman ja budjetin päävalmentajan kanssa. Toimintasuunnitelma ja budjetti ovat nähtävillä kevätkokouksessa. Kevätkokous hyväksyy toimintasuunnitelman ja budjetin. Toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen se on nähtävillä seuran kotisivuilla.
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
Seuran hallitus koostaa toimintakertomuksen päävalmentajan kanssa. Toimintakertomus ja tilinpäätös on esillä syyskokouksessa. Syyskokous hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, jonka jälkeen ne ovat nähtävillä seuran kotisivuilla.
TALOUDEN SUUNTAVIIVAT
Seuran taloutta rahoitetaan jäsenten jäsen- ja toimintamaksuilla sekä yhteistyökumppaneiden tuella ja muilla varainhankintakeinoilla. Seuran tavoitteena on pitää toimintamaksut kohtuullisina.
Jokainen ryhmä on oma taloudellinen yksikkö, jolle lasketaan oma budjetti. Maksut määräytyvät kustannusten mukaisesti. Kustannuksia ovat tilavuokra, ohjaajapalkkio sekä muut kulut. Mahdollisen ylijäämän käytöstä päättää hallitus seuran strategian mukaisesti.
Ilmoittautuminen on sitova eikä harjoitusmaksuja palauteta tai jätetä perimättä, vaikka voimistelija lopettaisi harrastuksen kesken kauden. Poikkeustapauksissa (esim. muutto pois paikkakunnalta), harjoitusmaksuista palautetaan osa. Palautuksen suuruus määräytyy ajankohdasta.
Yli kuukauden yhtäjaksoisesti kestävissä sairastapauksissa harjoitusmaksuista hyvitetään osa lääkärintodistusta vastaan.
Mikäli voimistelija tulee mukaan toimintaan kesken kauden, harjoitusmaksusta hyvitetään osa alkukauden perusteella.
Mikäli voimistelija vaihtaa ryhmää kesken kauden, on harjoitusmaksu alkukauden ja loppukauden ryhmien hintojen väliltä (erotus). Hinta lasketaan tapauskohtaisesti.
Seura ei lähtökohtaisesti tue leiri- ja kilpailutoimintaa taloudellisesti, vaan voimistelijat maksavat kaikki kulut. Hallitukselle on mahdollista tehdä kirjallisia tukianomuksia esimerkiksi ulkomaan kilpailumatkan tukemiseen.

KORVAUKSET SEURATOIMIJOILLE
Hallitus tekee vuosittain päätökset korvausten maksamisesta.

MATKUSTUSOHJE
Hallituksen vuosittain hyväksymä matkustusohje sekä kilometrikorvaus- ja päivärahalomake toimitetaan korvauksiin oikeutetuille henkilöille.

HANKKEET
Seura on aktiivinen hakemaan ja toteuttamaan erilaisia hankkeita, joilla pystytään kehittämään seuran toimintaa ja taloutta. Pääsääntöisesti hankkeet kohdennetaan seuran strategian toteutumiseen.

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Seuralla on yhteistyökumppaneita, jotka edesauttavat taloudellisesti seuran toimintaa. Seura hakee aktiivisesti yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppanien kanssa tehdään sopimus, jonka sisältö on yksilöllinen esim. näkyvyys kotisivuilla. 
Kotisivuilla on myös nähtävillä yhteistyökumppaneille laaditut kumppanuusmallit. Yhteistyökumppanuussopimuksia voi tehdä kuka tahansa seuran jäsen hallituksen hyväksynnällä.
Rahoitusta haetaan pääsääntöisesti seuran strategian toteuttamiseksi.

MUU VARAINHANKINTA
Seura tekee muuta varainhankintaa tapauskohtaisesti. Kuka tahansa voi esittää erilaisia varainhankintamuotoja. Näistä varainhankintatoimista päättää hallitus.