Seuran johtaminen

Seuran hallituksen jäsenten tehtävät:

  • Jäsen 1 on vastuussa seuran urheilutoiminnan kehittämisestä. Hän toimii yhteistyössä seuran päävalmentajan ja lajivalmentajien kanssa kehittäen valmennustoimintaa. Osallistuu seuran lajien harjoitus-, kilpailu- ja leiritoiminnan sekä valmentajien osaamisen kehittämisen suunnitteluun.
  • Jäsen 2 on vastuussa seuran harrastetoiminnasta ja sen kehittämisestä. Hän suunnittelee päävalmentajan kanssa kausittain, mitä harrasteryhmiä seurassa on. Mitä ja minkälaisia leirejä toteutetaan; loma-aikojen leirit ja viikonlopun campit yms. Tuo hallituksen kokouksiin esille leiripaikka ja -aika tarpeet.
  • Jäsen 3 on vastuussa seuran tiedotuksesta ja markkinoinnista. Hänellä on apunaan hallituksen valitsema ”työryhmä”, joka toimii jäsenen johdolla. Nuorisojäsenet (NuVo) osallistuvat aktiivisesti SOME ilmoittelun toteuttamiseen.
  • Jäsen 4 seuraa seuran taloutta ja tiedottaa tilanteesta hallitusta. Hän ylläpitää seuran jäsenrekisteriä sekä seuraa laskutusta ja hankkeitten budjetteja.
  • Jäsen 5 vastaa tapahtumista; kilpailut ja näytökset. Hänellä on apunaan hallituksen valitsema työryhmä, joka toimii hänen johdolla.
  • Puheenjohtaja seuraa, ohjaa ja johtaa seuran toimintaa sekä on vastuussa toiminnan kokonaisuudesta.
  • Hallitus nimeää tarpeen mukaan työryhmiä, jotka toimivat hallituksen alaisuudessa.

KOKOUKSET

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Hallitus päättää kuinka usein se kokoontuu toimintakaudella.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
4. Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous
5. Vastata seuran taloudesta
6. Pitää jäsenluetteloa
7. Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus 
8. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
9. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
10. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
11. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
12. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
13. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
14. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.