Harrastamisen kustannukset

Toimintamaksut + jäsenmaksu
Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva maksaa jäsenmaksun ja on näin virallisesti seuran jäsen. Jäsenyyteen kuuluu etuja, joista seura tiedottaa vuosittain tai kun tiedottamiseen on tarvetta.
Seuran toimintaa rahoitetaan jäsenten jäsen- ja toimintamaksuilla sekä yhteistyökumppaneiden tuella ja muilla varainhankintakeinoilla. Seuran tavoitteena on pitää toimintamaksut kohtuullisina.

Jokainen ryhmä on oma taloudellinen yksikkönsä, jolle lasketaan oma budjetti. Maksut määräytyvät kustannusten mukaisesti. Kustannuksia ovat tilavuokra, ohjaajapalkkio sekä muut kulut.

Vakuutukset
Seuralla on harrastevoimistelijoiden ryhmätapaturmavakuutus.

Sen sijaan seuralla ei ole vakuutusta kilpaileville voimistelijoille. Jokaisella voimistelijalla, joka osallistuu kilpailutoimintaan, tulee olla joko oma tai Voimisteluliiton lisenssiin kuuluva tapaturmavakuutus, joka kattaa harjoituksissa ja kilpailuissa sattuvat tapaturmat.

Välineet
-

Kilpailut, leirit ja näytökset
-