Brahen Voimistelijoiden toimintakäsikirja

Seuran toimintakäsikirjan tarkoituksena on koota yhteen kaikki seuran toimitaperiaatteet, -prosessit ja -käytännöt niin, että ne ovat helposti kaikkien saatavilla. Toimintakäsikirjaa täydennetään tähtiseura-hankkeen edetessä.

AVAA MATKALASKULOMAKE TÄSTÄ

Tämä ohjesääntö on laadittu seuran sisäisesti, noudattaen Suomen Voimisteluliiton sekä Verohallinnon yleisiä matkustuskorvaususohjeita. Ohjesäännön tavoitteena on helpottaa- ja edesauttaa seuratoimijoiden osallistumista ulkopaikkakunnilla järjestettäviin koulutuksiin-, kilpailuihin- ja muihin tapahtumiin.

Johtuen kotipaikkakunnan rajoittuneista julkisista liikenneyhteyksistä, emme halua pakottaa seura-aktiiveja julkisten kulkuvälineiden käyttöön. Oman auton käyttö on sallittua. Seuran asettama ehdoton vaatimus on, että kimppakyytejä on käytettävä aina, kun se on mahdollista. Edellinen vaatimus koskee kaikkia kyytejä.

1. Korvattavat matkat

Korvattavia matkoja ovat valmentajien-, ohjaajien-, tuomarien- ja seuran vapaaehtoisten työntekijöiden matkat koulutuksiin-, kokouksiin-, tapahtumiin-, kilpailuihin- ja leireille. 

Matkan tarpeellisuuskriteerin tulee täyttyä, eli seura korvaa vain työtehtävien kannalta välttämättömät matkat. Esimerkiksi hallituksen jäsenen matka yleisöksi voimistelupäiville ei ole korvattava matka, mutta samassa tapahtumassa työtehtävää suorittavan valmentajan- tai tuomarin matka korvataan. Tarpeellisuuskriteeri ei välttämättä myöskään täyty, jos kimppakyytimahdollisuus on jätetty käyttämättä. Kiistatapauksissa lopullisen korvauspäätöksen tekee seuran hallitus.

2. Koulutusmatkojen korvaukset

Koulutusmatkojen korvaamisessa noudatetaan voimisteluliiton ohjeita. Oman auton käytöstä maksetaan kilometrikorvaus.

 • Kilometrikorvaus 35 senttiä / km
 • Lisämatkustajat 3 senttiä / matkustaja / km
 • Jokaiselle alkavalle matkavuorokaudelle maksetaan:
  1. Kokopäiväraha 42€, jos kesto yli 10h 
   • jos 2 ilmaista ateriaa matkan/vuorokauden aikana,  -50%
   • Matkavuorokausi alkaa matkan aloitusajasta, ja kestää 24h
  2. Puolipäiväraha 19€, jos kesto yli 6h, mutta alle- tai tasan 10h
   • jos 1 ilmainen ateria -50%
 • Julkisten kulkuneuvojen käyttö korvataan matkalaskulle liitettyä kuittia vastaan
 • Korvaukset yöpymiskustannuksista sovitaan erikseen. Majoituskustannuksista on ilmoitettava etukäteen puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle.
 • Kustannuspaikkana “koulutukset”

3. Kilpailu- ja muiden tapahtumamatkojen korvaukset

Vain valmentajien- ja ohjaajien matkakulut korvataan. Valmentajien- ja ohjaajien velvollisuutena on omalta osaltaan osallistua kimppakyydityksiin ottamalla auto täyteen matkustajia. Tietyissä tapauksissa on myös järkevää vuokrata matkaa varten pikkubussi. Oman auton käytöstä maksetaan kilometrikorvaus.

 • Kilometrikorvaus 25 senttiä / km
 • Lisämatkustajat 3 senttiä / matkustaja / km
 • Jokaiselle alkavalle matkavuorokaudelle maksetaan:
  1. Kokopäiväraha 20€, jos kesto yli 10h 
   • jos 2 ilmaista ateriaa matkan/vuorokauden aikana,  -50%
   • Matkavuorokausi alkaa matkan aloitusajasta, ja kestää 24h
  2. Puolipäiväraha 10€, jos kesto yli 6h, mutta alle- tai tasan 10h
   • jos 1 ilmainen ateria -50%
 • Julkisten kulkuneuvojen käyttö korvataan matkalaskulle liitettyä kuittia vastaan
 • Korvaukset yöpymiskustannuksista sovitaan erikseen
 • Matkakustannukset lasketaan tapahtuman budjettiin, ja jaetaan osallistuvien urheilijoiden kesken.

4. Tuomaripalkkio

Mikkelissä järjestettävistä kilpailuista maksetaan oman seuran tuomareille päiväraha: 42€, ei kilometrikorvausta. Muilla paikkakunnilla järjestettävistä kilpailuista, tuomarina toimimisesta korvataan edellisten sääntöjen mukaan.

5. Poikkeukset

Näistä ohjeista voidaan poiketa tapauskohtaisesti. Jos matkakustannukset tai -suunnitelma poikkeavat olennaisesti ohjeistuksesta, tulee suunnitelma- ja kustannuslaskelma laittaa hallitukselle tiedoksi sähköpostilla viimeistään 2 viikkoa ennen matkaa.

Close Menu
×
×

Cart