Brahen Voimistelijoiden toimintakäsikirja

Seuran toimintakäsikirjan tarkoituksena on koota yhteen kaikki seuran toimitaperiaatteet, -prosessit ja -käytännöt niin, että ne ovat helposti kaikkien saatavilla. Toimintakäsikirjaa täydennetään tähtiseura-hankkeen edetessä.

Matkustusohjesääntö

Seuraavat säännöt on määrätty kaikkien kuljettajien, -voimistelijoiden ja -toimitsijoiden yhteisen edun nimissä. Seuramme haluaa taata yhdenvertaisen kohtelun kaikille osapuolille kyytien suhteen.

 1. Seura korvaa kuljettajille kyyditykset omilla autoilla, ja laskuttaa vastaavat summat matkustajilta.
 2. Matkan järjestäjä on velvollinen suunnittelemaan ja organisoimaan yhteiset kyydit siten, että kustannukset kaikkien osalta pysyvät kohtuullisina
 3. Matkustajilta perittävän kyydin hinnan määrittää seura tapauskohtaisesti. Hinta riippuu kokonaiskustannuksista sekä korvattavien- ja maksavien matkustajien määrästä.
  1. Korvattavia lisämatkustajia ovat voimistelijat, valmentajat, tuomarit sekä vastuutehtävään nimetyt huoltajat
  2. Maksavia matkustajia ovat voimistelijat sekä mukana matkustava yleisö (ml. huoltajat, joita ei ole erikseen nimetty tehtävään)
  3. Valmentajilta-, tuomareilta- tai nimetyiltä vastuuhuoltajilta, jotka tarvitaan matkan toteuttamiseen, ei laskuteta kyytimaksuja
  4. Pelkästään omien perheenjäsenten kuljettamisesta kilpailuihin tai muihin tapahtumiin ei makseta lainkaan korvausta
 4. Ruokailut matkalla eivät kuulu matkan hintaan, ellei erikseen ole sovittu
 5. Taksilla matkustamista ei lähtökohtaisesti korvata ilman painavia perusteita
 6. Seura ei maksa päivärahoja tai ateriakorvausta, ellei tapauskohtaisesti toisin sovita
 7. Seuran hallitus voi tapauskohtaisesti poiketa edellä mainituista säännöistä, sekä korjata sääntöjä kohtuullisuuden säilyttämiseksi

Seuran maksama korvaus oman auton käytöstä edellä kuvattujen sääntöjen mukaan on 0,10 €/km, jota korotetaan jokaisen korvattavan matkustajan osalta 0,02 €/km. Perävaunun vetämisestä tarvittavan kaluston kuljettamiseen korvataan edellä mainittujen lisäksi 0,03 €/km.

Kohdassa 2 mainittua kohtuullisuutta voidaan edesauttaa esimerkiksi vuokaraamalla matkaa varten tila-auto tai pikkubussi. Isompien tapahtumien, kuten Voimistelupäivien yhteydessä voidaan kuljetus järjestää myös tilauskuljetuksena. Tällöin periaatteena on, että ko. tapahtuman yhteydessä erillisiä kyytejä ei korvata niille, joilla on kohtuullinen mahdollisuus matkustaa yhteiskuljetuksessa.

Matkalaskut tilitetään kuukauden 25. päivä. Pääset täyttämään lomakkeen oheisesta linkistä.

Close Menu
×
×

Cart