SEURAN ARVOT

Yhteisöllinen – BraVossa on kiva harrastaa ja seuraan on kaikkien helppo tulla

Tavoitteellinen – Ammattivalmentajat mahdollistavat kilpailullisen tavoitteellisuuden

Ammattimainen – Ohjaajat, valmentajat ja seuratoimijat toimivat ammattimaisesti

Osallistava – BraVo toiminta on osallistavaa, kaikki pääsevät vaikuttamaan ja toimimaan seurassa

Kannustava – BraVossa kaikki ylläpitävät positiivista ja iloista ilmapiiriä

Hyvinvointia edistävä – BraVon kaikki toiminta perustuu hyvinvoinnin edistämiseen ja eettisiin arvoihin

Avoin – Hyvin suunniteltu ja toteutettu viestintä synnyttää luottamusta.

 

Voimistelun eettiset periaatteet  https://www.voimisteluklubi.fi/vastuullisuus

 

 

Reilun pelin periaatteet:

 1. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan, urheiluun ja seuratoimintaan 

– Jokainen seuran toimintaan osallistuva saa tasavertaisen mahdollisuuden osallistua toimintaan oman motivaation ja tarpeiden mukaan.

 1. Vastuu kasvatuksesta 

– BraVon seurayhteisö on sitoutunut vastuulliseen kasvatustyöhön. Asia on kirjattu ryhmien vuosisuunnitelmiin.

 1. Terveyden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 

– BraVon toiminta tähtää aina turvallisuuteen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Huolehdimme, että toimintaympäristömme on aina turvallinen ja harjoittelu on suunnitelmallisesti hyvinvointiin tähtäävää. Tässä tukena Olympiakomitean ja ukk -instituutin nettisivustot: kasva urheilijaksi ja www.terveurheilija.fi 

 1. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus

– kasvatustyö – rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden korostaminen, tasa-arvoinen kohtelu kaikille, kunnioita kavereita – valmentajia – tuomareita, kilpailijoita ja seuroja. Kaikilla mahdollisuus suorittaa tasomerkkejä ja edetä kilpa- tai harrastuspolulla oman motivaation mukaan

 1. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

– Harjoitus-, leiri- ja kilpailumatkat tehdään kimppakyydeillä, voimisteluasuja kierrätetään sekä ympäristö kasvatustyötä esim. roskat roskiin. Teemme osuutemme ilmastonmuutoksen hillinnässä.

 

 

Epäasialliseen käytökseen puuttuminen

 

Epäasiallinen käytös on kaikkea hyvän tavan vastaista käyttäytymistä. Käytös voi näkyä niin tekoina kuin laiminlyöntinä ja se voi olla tahallista tai tahatonta. Epäasiallinen käytös voi olla järjestelmällistä, jatkuvaa tai kertaluontoista ja äärimmillään jopa lainvastaista toimintaa.

Epäasialliseen käytökseen puuttuminen perustuu nopeaan reagointiin ja sovitteluun, sekä ennaltaehkäisyyn. Tapauksien käsittely koostuu neljästä vaiheesta; ennaltaehkäisystä, puheeksi ottamisesta, sovittelusta sekä mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Tapauksien yhteydessä arvioidaan toiminnassa ilmeneviä kehitystarpeita ja ennaltaehkäisyn keinoja. Jokaiseen tapaukseen liittyy olennaisena myös tapauksen jälkiseuranta, jotta voidaan nopeasti reagoida tilanteeseen, jossa ongelma ei ratkennut ensimmäisellä sovittelulla. Tapauksien käsittelyssä on kaikkia osapuolia kuunneltava tasavertaisesti ja käsittely dokumentoitava tietoturvallisesti.

Epäasialliseen käytökseen puuttumisen toimintamalli BraVossa:

1.Valituksen vastaanottaja kuuntelee yhteydenottajaa kiireettömästi ja ottaa hänen ilmaisemansa huolen vakavasti. 

 1. Kuuntelija kirjaa asian ylös tai vastaavasti pyytää asianomaiselta valituksen kirjallisena. 
 2. Yhteydenotossa kerrotaan, miten asiaa viedään eteenpäin ja koska siitä ollaan yhteydessä seuraavan kerran. 
 3. Seurassa päätetään, kuka jatkaa tapauksen käsittelyä. Seurassa on jo etukäteen nimetty henkilöt, jotka käsittelevät valitukset ensisijaisesti päävalmentaja (Saila Parviainen), sekä hallituksen nimeämä henkilö.
 4. Tapaus arvioidaan yhdessä asiaankuuluvien tahojen kanssa: Voiko seura selvittää tapauksen itse vai onko tarve tehdä rikos- tai lastensuojeluilmoitus? 
 5. Epäasiallisen käytöksen jatkuminen tulee estää välittömästi. 
 6. Asiasta kuullaan kaikkia asianomaisia ja mikäli tapaukseen liittyy alaikäisiä, tulee huoltajilta pyytää lupa kuulemiseen ja tarvittaessa kuulla myös huoltajia. Huoltajia tulee aina informoida jälkikäteen, mistä on puhuttu ja millaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty. 
 7. Ensisijaisesti pyritään ratkaisemaan asia sovittelemalla asianomaisten kesken, mutta mikäli se ei riittävää tai mahdollista, tulee tehdä päätös jatkotoimenpiteistä. Ratkaisussa otetaan huomioon työlainsäädännön toimenpiteet, kurinpidolliset säännöt sekä seuran ja liiton säännöt. Tapauksen ollessa häirintään tai väkivaltaan liittyvää, tulee siitä informoida seuran johtokuntaa. 
 8. Esimerkkejä seurauksista ovat esimerkiksi huomautus, varoitus, työsuhteen purku, luottamustehtävästä erottaminen, rikosoikeudellinen seuraamus, toimitsija/ kilpailukielto tai jäsenyydestä erottaminen. 
 9. Käsittelystä tehdään kirjallinen yhteenveto ja päätetään, missä sitä säilytetään sekä informoidaan asiaankuuluvia henkilöitä. Tapauksen osalta suunnitellaan jatkoseuranta, jolla varmistetaan, että epäasiallinen käytös ei toistu.

 

 

Epäasiallisen käytöksen yhteyshenkilö Saila Parviainen                                                saila.parviainen@brahenvoimistelijat.fi

050 542 6462